Strona główna
Czynności notarialne
Dokumenty
Kontakt
Zadaj pytanie
Mapy Google:Al Solidarności 71/4
MAPKA
Ciekawe linki
 
     
 


                     Notariusz, dawniej rejent  (od słowa regent, które oznaczało osobę, która sprawowała władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków)   upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania   innych czynności notarialnych.


W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym Zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane


Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego .Przeprowadza się je w języku polskim.Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

                                                                                
Zasadą jest, iż czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej     Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności  notariusz może je dokonać również w innym miejscu.       
 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób,           dla których czynność ta może powodować skutki prawne.Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Wieloletnia praktyka w stosowaniu prawa oraz bezpośredni kontakt z klientami są atutem Kancelarii.Staramy się służyć wszystkim tym, którzy oczekują pomocy W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt. Odpowiem na wszelkie Państwa pytania związane z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług. 


Aleja Solidarności 71 lok. 4, 00-090 Warszawa, tel/Fax (22) 622 44 88 lub tel.(22) 616 26 16
email: szkutnik@notariusz-waw.pl