Strona główna
Czynności notarialne
Dokumenty
Kontakt
Zadaj pytanie
Mapy Google:Al Solidarności 71/4
MAPKA
Ciekawe linki
 
     
 USŁUGI: Zakres czynności notarialnych reguluje przepis art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie /j.t. Dz. U. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm. 

~ sporządza akty notarialne,
~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
~ sporządza poświadczenia:
× własnoręczności podpisu,
× zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
× daty okazania dokumentu,
× pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
~ doręcza oświadczenia,
~ spisuje protokoły,
~ sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
~ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
~ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
~ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.Aleja Solidarności 71 lok. 4, 00-090 Warszawa, tel/Fax (22) 622 44 88 lub tel.(22) 616 26 16
email: szkutnik@notariusz-waw.pl